Bedrijfsnaam
Jerom Veenstra Bedrijfsarts

AGB-code
Agb Praktijk: 14-051217
Agb Dienstverlener: 14-001729 

Bezoek en Postadres
Jacob Le Mairestraat 239
7825 XE Emmen

Kamer van koophandel
54757312
Noord-Nederland

BTWnummer
NL105815986B01
 
 
 
 
 

 

BIGregistratienummer
29059816901

Bankrekeningnummer
NL10ABNA0542682206
Ten name van P.J. Veenstra
te Noordsleen

Mail
info@bedrijfsartsemmen.nl

Telefoon
0591-635185

Voor informatie en kennismaking
kunt u vrijblijvend contact opnemen